Корпоративним інвесторам

Страховим Компаніям.

З моменту вступу в дію нової редакції Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» ми пропонуємо Страховим компаніям, що належать до категорії інституційних інвесторів, стати нашими партнерами на взаємовигідних умовах. Нашою метою є надання якісних послуг із управління коштами (власними коштами СК або страховими резервами) Вашої Страхової компанії.

Компанія з управління активами "УкрСиб Ессет Менеджмент" допоможе Вашій страховій компанії:

  • Якісно сформувати інвестиційний портфель СК у відповідності до реальних потреб та бажаного рівня дохідності;
  • Мінімізувати ризики інвестування коштів, в тому числі через глибокий аналіз майбутньої платоспроможності позичальників (включаючи банківські установи);
  • Зосередитись на страховому бізнесі.

Венчурні фонди.

Податкове планування дозволяє суб’єктам господарської діяльності легальним шляхом зменшити свої податкові зобов’язання в рамках діючого правового поля. Основоположним фактором використання можливостей податкового планування є коректування діяльності безпосередньо самого підприємства та методів ведення обліку. Тобто платник податку цілеспрямовано орієнтується на максимальне використання всіх тонкощів діючого законодавства в сфері нарахування та сплати податків, з метою зменшення, відстрочки у часі податкових платежів. Відбувається попередній розрахунок всіх можливих альтернатив відносно сум податків за результатами загальної діяльності Підприємства (групи підприємств) або у відношенні до будь-якого конкретного проекту.

Одним з таких можливих методів є використання інституту спільного інвестування – венчурного інвестиційного фонду.

Першочергова роль венчурних фондів – реалізація схеми управління фінансовими потоками в рамках одного підприємства (або групи підприємств), спільно із використанням податкових переваг, які притаманні інвестиційним фондам в період проведення своєї діяльності.

Венчурний фонд – це інститут спільного інвестування (пайовий або корпоративний інвестиційний фонд) недиверсифікованого виду, закритого типу, розміщення паперів якого має виключно приватний характер серед заздалегідь визначеного кола юридичних та фізичних осіб, перелік яких передбачений проспектом емісії. При чому, відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), фізичним особам надано право бути інвесторами в таких видах фондів, у випадку, якщо фізична особа володітиме цінними паперами на суму, еквівалентну розміру не менше 1 500 мінімальних заробітних плат.

Закон України «Про інститути спільного інвестування» звільнив венчурні фонди від багатьох нормативних обмежень, що притаманні не венчурним фондам. Так, активи венчурного фонду можуть повністю складатись з нерухомості, корпоративних прав, цінних паперів, що недопущені до торгів на фондових біржах; можуть включати боргові зобов’язання, що виражені облігаціями, векселями, договорами позики. Однак, позика за рахунок активів венчурного фонду може надаватись тільки тим юридичним особам, в яких фонд є співвласником частини статутного фонду.

Додатково до вищенаведених переваг, встановлених до складу та структури активів венчурного фонду, головною перевагою є звільнення венчурного інвестиційного фонду, як і будь-якого інституту спільного інвестування, від сплати податку на прибуток.

Для цього ми готові запропонувати:

  • Реєстрацію фонду в органах державної влади;
  • Розробка регламентних документів та методики функціонування фонду;
  • Ефективне управління тимчасово вільними коштами фонду з метою максимізації прибутку;
  • Консультаційне супроводження діяльності фонду.