Оподаткування

Оподаткування є дуже важливим, оскільки саме оподаткування впливає на остаточну суму прибутку, що отримує інвестор. До того ж варто розуміти, що до того часу поки кошти інвесторів знаходяться у фонді, вони не оподатковуються. Податком обкладається прибуток інвесторів, який вони отримують від:

  • Продажу цінних паперів фонду третій особі (не фонду);
  • Продажу цінних паперів фонду цьому ж фонду (наприклад, при викупі цінних паперів фондом внаслідок припинення його діяльності, за заявою інвестора при прийнятті відповідного рішення Спостережною радою фонду, у будь – який день для відкритих фондів, у визначені проспектом емісії дати для інтервальних фондів);
  • Виплати дивідендів корпоративним інвестиційним фондом, у разі прийняття такого рішення на Загальних зборах акціонерів фонду.

У разі продажу цінних паперів Фонду оподатковується різниця між цінами їх купівлі та продажу. У випадку отримання прибутку від дивідендів, оподатковується сума дивідендів, отримана інвестором.
Податкова ставка та порядок оподаткування відрізняються залежно від того, ким є інвестор (фізичною чи юридичною особою) і з якого із перерахованих випадків він отримав прибуток.

Якщо інвестор є юридичною особою, то його прибуток від інвестицій у фонд оподатковується за ставкою 21% з 1 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. включно (Згідно ст. 151.1 та п.10 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, в редакції 14.01.2012).

Порядок оподаткування доходу юридичної особи від операцій з цінними паперами фондів регулюється Законом «Про оподаткування прибутку підприємств».
Порядок оподаткування прибутку інвесторів – фізичних осіб регулюється Законом «Про податок від громадян» та «Про оподаткування прибутку підприємств» (у частині порядку визначення бази оподаткування).

Інвестиційний прибуток, отриманий інвестором – фізичною особою оподатковується за ставкою 5% ( Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» №3609-VI від 7 липня 2011 року).

Оподаткування доходу нерезидентів регулюється у відповідності із наступними положеннями Податкового Кодексу України:

170.10.1. Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів).
3.2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
(Кодекс податковий, ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI "Податковий кодекс України")

Тобто за загальним правилом для доходів нерезидентів з джерелом походження з України застосовуються ті самі ставки податків, що і для резидентів. Але при цьому для кожного конкретного випадку необхідно враховувати положення Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, тобто визначити до якого виду доходів згідно Конвенції можна віднести такий вид доходу та яка ставка податку застосовується в такому випадку.