Захист прав Інвестора

Захист прав інвестора – тема, якій на вітчизняному ринку приділяється чимало уваги – як зі сторони законодавчого та адміністративного регулювання, так і завдяки механізмам захисту права власності та обмеженню, що накладається на діяльність компанії з управління активами фонду.

Законодавство. Права інвесторів фондів в Україні захищені законодавством. Для пайових інвестиційних фондів це Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)». Для корпоративних фондів, які створюються у формі акціонерних товариств, до цього Закону додається Закон України «Про господарські товариства».

Державне регулювання. Регулювання і контроль над діяльністю фондів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Інвестиційні фонди зобов’язані регулярно звітувати перед ДКЦПФР про результати своєї діяльності, публікувати матеріали у ЗМІ, інформувати своїх вкладників про всі зміни, що відбулися. Якщо діяльність ринкового фонду «не прозора» - ДКЦПФР має право застосувати відповідні заходи і навіть позбавити ліцензії компанію з управління активами.

Право власності. Інвестор – не клієнт, а співвласник фонду. А володіння обов’язково передбачає контроль над об’єктом власності. Таким чином інвестори фондів мають право:

  • Створювати Спостережну раду фонду, яка контролює діяльність компанії з управління активами даного фонду;
  • За допомогою Спостережної ради та Загальних зборів акціонерів (інвесторів) вносити зміни до Інвестиційної декларації та Регламенту фонду, обирати регістратора, аудитора, хранителя активів фонду, компанію з управління активами у випадках, передбачених Регламентом фонду;
  • Отримувати регулярну інформацію про діяльність фонду та вартість його чистих активів.

Обмеження діяльності КУА:

  • Для того щоб пройти процедуру реєстрації, КУА повинна відповідати низці серйозних вимог до капіталу, досвіду співробітників і т.д.;
  • Обов’язковою умовою діяльності КУА є вступ в Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, що вимагає наявність рекомендацій інших учасників ринку капіталів;
  • КУА не може здійснювати жодної операції з активами фонду без відома зберігача активів фонду, який є незалежною та незацікавленою стороною;
  • КУА не може купувати активи, які не передбачені в Інвестиційній декларації фонду;
  • КУА не може надавати кредит або позику за рахунок активів фонду;
  • Інші обмеження