Фонд "Прискорення"

«Прискорення» - корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд реалізує стратегію, згідно якої кошти фонду будуть інвестовані у найменш ризикові фінансові інструменти - облігації зовнішньої державної позики (єврооблігації), облігації внутрішньої державної позики та інструменти грошового ринку.

Переваги фонду «Прискорення» для інвестора:

  • Захист вкладень інвесторів від ризику девальвації національної валюти;
  • Вкладення в найбільш ліквідні та доходні облігації, дохід за якими гарантується державою;
  • Зниження ризику портфелю за рахунок диверсифікації активів.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

10.09.2009

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

10.11.2009

Строк діяльності

7 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття фонду

10.11.2016

Зберігач

АБ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється через два роки від дати їх придбання клієнтом

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

1 000

Кількість акцій, шт

50 000

Обсяг емісії, UAH

50 000 000

АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Активи фонду

диверсифікований портфель державних облігацій та інших високоліквідних інструментів грошового ринку

Інвестиційна стратегія

консервативна

ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора)

Винагорода КУА за управління активами фонду

3% від середньорічної вартості активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів

Неділя, 29 Квітень 2012
Фонд ВЧА на 1 акцію, грн. Зміна, %
Тиждень Місяць З початку діяльності, %

Прискорення

1 120,24

0,10 

1,54 

12,02 

 
 

Документи фонду

  • Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ «ЗНКІФ «Прискорення»
  • Звіт фонду "Прискорення"
  • Інвестиційна декларація
  • Проспект емісії акцій
  • Регламент фонду