Фонд «УкрСиб Динамічний дохід»

«УкрСиб Динамічний дохід» - корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. . Фонд реалізує активну стратегію на ринку акцій, при якої керуючий діє на максимальний приріст активів фонду. Основна частина активів цього фонду розміщується в акції провідних українських підприємств, які потенційно можуть принести найбільший дохід.

Переваги фонду «УкрСиб Динамічний дохід» для інвестора:

  • Високий рівень очікуваної доходності;
  • Зниження ризиків за рахунок диверсифікації портфелю фонду.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

27.09.2007

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

10.01.2008

Строк діяльності

5 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття фонду

10.01.2013

Зберігач

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

1 000

Кількість акцій, шт

30 000

Обсяг емісії, UAH

30 000 000

АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Активи фонду

акції провідних українських підприємств, які потенційно можуть принести найбільший дохід

Інвестиційна стратегія

агресивна

ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора)

Винагорода КУА за управління активами фонду

2,5% від середньорічної вартості чистих активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів

Середа, 22 Лютий 2012
Фонд ВЧА на 1 акцію, грн. Зміна, %
Тиждень Місяць З початку діяльності, %

УкрСиб
Динамічний дохід

593,14

10,19 

16,41 

-40,69 

 

 

Документи фонду

  • Інвестиційна декларація
  • Проспект емісії акцій
  • Регламент фонду