Фонд "УкрСиб Фонд Нерухомості"

«УкрСиб Фонд нерухомості» - корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд змішаного типу, що дає можливість інвестувати не тільки у цінні папери, а також у нерухомість та корпоративні права.

Переваги фонду «УкрСиб Фонд нерухомості» для інвестора:

  • Змішаний тип фонду дає можливість інвестувати в різні види активів;
  • Діяльність фонду розрахована на 20 років, що пояснюється специфікою інвестування в нерухомість – капіталоємкістю проектів та тривалим терміном їх реалізації;
  • Зниження ризику портфелю за рахунок диверсифікації активів.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

13.06.2006

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

29.08.2006

Строк діяльності

20 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття фонду

27.05.2026

Зберігач

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

5 000

Кількість акцій, шт

40 000

Обсяг емісії, UAH

200 000 000

АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Активи фонду

нерухомість та цінні папери

Інвестиційна стратегія

змішана

ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора)

Винагорода КУА за управління активами фонду

1,0% від середньорічної вартості чистих активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів

Неділя, 29 Квітень 2012
Фонд ВЧА на 1 акцію, грн. Зміна, %
Тиждень Місяць З початку діяльності, %

УкрСиб
Фонд Нерухомості

3 345,31

0,26 

1,08 

-33,09 

 

 

Документи фонду

  • Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Фонд нерухомості»
  • Звіт фонду "Фонд Нерухомості"
  • Інвестиційна декларація
  • Проспект емісії акцій
  • Регламент фонду