Фонд «УкрСиб Індексний»

«УкрСиб Індексний» - корпоративний інвестиційний фонд закритого типу, створений у формі акціонерного товариства. Фонд реалізує активну стратегію інвестування, що спрямована на підтримку інвестиційного портфелю, дохідність якого максимально точно буде відображати динаміку індексу Української біржі (УБ).

Переваги фонду «УкрСиб Індексний» для інвестора:

  • Зрозуміла структура активів фонду;
  • Дохідність фонду відповідає динаміці основного індикатора українського фондового ринку – індексу УБ.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІСІ

корпоративний інвестиційний фонд

Тип фонду

закритий

Вид фонду

недиверсифікований

Дата державної реєстрації

27.09.2007

Дата реєстрації в ЄДРІСІ

10.01.2008

Строк діяльності

5 років від дати реєстрації фонду в ЄДРІСІ

Дата закриття

09.01.2013

Зберігач

ПАТ "ІНГ Банк Україна"

Учасники фонду

юридичні та фізичні особи

Мінімальна кількість акцій для інвестування, шт

1

Комісія при купівлі або продажу акцій фонду

1%

Викуп / погашення акцій фонду

здійснюється фондом після закінчення строку його діяльності за розрахунковою ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів фонду

АКЦІЇ ФОНДУ

Тип акцій

прості

Форма випуску

іменні

Форма існування

бездокументарні

Номінал акції, UAH

1 000

Кількість акцій, шт

30 000

Обсяг емісії, UAH

30 000 000

АКТИВИ ФОНДУ ТА СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТУВАННЯ

Активи фонду

збалансований портфель цінних паперів, доходність якого буде максимально точно повторювати динаміку індексу УБ

Інвестиційна стратегія

агресивна

ВИТРАТИ ФОНДУ (непрямі витрати інвестора)

Винагорода КУА за управління активами фонду

2,5% від середньорічної вартості чистих активів

Послуги зберігача, аудитора, оцінювача, торговця, операційні витрати фонду (див. Регламент)

фактично понесені, але не більше 5% від середньорічної вартості чистих активів

Неділя, 29 Квітень 2012
Фонд ВЧА на 1 акцію, грн. Зміна, %
Тиждень Місяць З початку діяльності, %

УкрСиб
Індексний

449,28

-2,30 

-2,99 

-55,07 

 

 

Документи фонду

  • Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АТ «ЗНКІФ «УкрСиб Індексний»
  • Звіт фонду "Індексний"
  • Інвестиційна декларація
  • Проспект емісії акцій
  • Регламент фонду